Từ tháng 10/2022, lương tháng của người lao động sẽ bị trừ tới 7 khoản tiền

Song song với việc nhận lương, người lao động cũng có nghĩa vụ phải đóng một số khoản bắt buộc. Số tiền này thường được cơ quan/công ty trừ trực tiếp vào lương trước khi trả cho người lao động.

Dưới đây là chi tiết các khoản tiền người lao động sẽ phải trích đóng khi nhận lương.

Từ tháng 10/2022, lương tháng của người lao động sẽ bị trừ tới 7 khoản tiền

Tiền đóng BHXH bắt buộc

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, người lao động sẽ phải trích một phần tiền lương để đóng vào Quỹ BHXH.

Cụ thể, đóng 8% dựa trên tiền lương tính đóng BHXH hàng tháng vào vào Quỹ Hưu trí và tử tuất.

Trong đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm: Mức lương; Phụ cấp lương; Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Việc đóng 8% vào Quỹ Hưu trí này chỉ áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

Tiền đóng bảo hiểm y tế

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì: Hàng tháng trích 1,5% đóng vào Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cũng dùng làm căn cứ để tính đóng BHYT cho người lao động.

Tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, người lao động trích 1% đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng là tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc hàng tháng.

Tổng các khoản đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ bằng 10,5% tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc hàng tháng.

Tiền đóng đoàn phí Công đoàn

Mỗi tháng, người lao động là đoàn viên Công đoàn đóng đoàn phí công đoàn với mức bằng 1% của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, mức đóng đoàn phí cũng chỉ tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

Tiền đóng thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007: Tiền lương, tiền công, các khoản có tính chất tiền lương, tiền công và khoản phụ cấp, trợ cấp được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập các nhân (TNCN) của người lao động.

Dù vậy, không phải người lao động nào cũng phải đóng thuế TNCN mà chỉ những trường hợp thu nhập vượt mức quy định mới phải đóng loại thuế này.

Vì vậy, người lao động có thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế TNCN. Trường hợp có người phụ thuộc còn được giảm trừ gia cảnh thêm 4,4 triệu đồng/mỗi người phụ thuộc.

Tiền khấu trừ vào lương do làm hỏng dụng cụ, thiết bị

Ngoài các khoản cố định nêu trên, một số khoản tiền mà người lao động có thể phải trích lương để đóng như bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Nếu người lao động không làm hỏng dụng cụ, thiết bị thì không phải đóng khoản tiền này.

Tiền phí đóng góp vào Quỹ Phòng chống thiên tai

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

Người lao động khác, trừ các đối tượng nêu trên, đóng 15.000 đồng/người/năm...

 

Tags: tháng 10 lương tháng tiền lương người lao động